Constr02 - Het bouwen van de ruimtekolonie.

Constr02 - Het bouwen van de ruimtekolonie.

Het bouwen van de ruimtekolonie:

 1. "Opvanger".
 2. Voorraad gesmolten maansteen.
 3. Produktie van voorspanningskabels.
 4. Gereedgekomen kabels.
 5. Samenbouwen van blokken tot cellulaire wandsecties.
 6. Ronddraaiende blokkengietvloer met geringe zwaartekracht.
 7. Aanvoer van maansteen.
 8. Zonne-oven.
 9. Verwerkte steen
 10. Winnen van ijzer uit gesmolten steen en legering om er staal van te maken.
 11. Aanvoer van legeringsmateriaal.
 12. Sleper die wandsecties naar bouwmal brengt.
 13. Bouwmal voor het samenbouwen van een "collier" van wandblokken (draait niet rond).
 14. Mal wordt naar de bouwplaats van de toroïde gebracht om er het volgende "collier" aan vast te maken.
 15. Spaken zorgen voor de vormgeving van de onvoltooide toroïde.

Voordat men met het werk kan beginnen moet er een mijnbasis op de maan worden ingericht om grondstoffen te vezamelen, die dan de ruimte in geschoten worden met een elektromagnetische katapult of "massatransporteur". Deze massatransporteur zorgt voor een continue stroom materiaal in korrelvorm dat door een speciale "opvang-capsule" wordt verzameld in een van de evenwichtpunten (Lagrange-1 of Lagrange-2). Die korrels worden naar een ruimtefabriek gevoerd om te worden verwerkt tot holle blokken en metalen. (Bron: Geïllustreerde Encyclopedie van de Ruimtevaart, ed. Philip de Ste. Croix. uitg. Zomer & Keuning 1982)