Stanford Torus - doorsnede

Stanford Torus - doorsnede

Een segment van een wielvormige Stanford Torus ruimtekolonie tijdens de eindmontage. Het inwendige van deze kolonie, die een interne diameter heeft van 137 meter ziet men via de stripvensters. Let op de landbouwgebieden. (Bron: Geïllustreerde Encyclopedie van de Ruimtevaart, ed. Philip de Ste. Croix. uitg. Zomer & Keuning 1982)