Stanford Torus

Stanford Torus

Een zgn "Stanford Torus"". Boven de wielvormige kolonie zweeft een onder een hoek geplaatste spiegel die het zonlicht via vensters en rolblindennaar binnen rich. Aan de lange steel zit een produktiecentrum van een ruimtefabriek. (Bron: Geïllustreerde Encyclopedie van de Ruimtevaart, ed. Philip de Ste. Croix. uitg. Zomer & Keuning 1982)