Kolonie model 4

Kolonie model 4

Het op de aarde lijkende interieur van een kolonie model 4. Evenals bij model 23 zullen woonwijken, landbouw en industrie worden verdeeld volgens de eisen wat betreft klimaat, temperatuur, daglengte en zwaartekrachtsveld. Let op de grote ramen voor het doorlaten van licht. (Bron: Geïllustreerde Encyclopedie van de Ruimtevaart, ed. Philip de Ste. Croix. uitg. Zomer & Keuning 1982)